RSS
ภาพงานบรรยาย "นำเสนอข่าวฆ่าตัวตายอย่างไร ไม่ทำร้ายสังคม - ครอบครัว และตัวเอง" (2)
ภาพงานบรรยาย "นำเสนอข่าวฆ่าตัวตายอย่างไร ไม่ทำร้ายสังคม - ครอบครัว และตัวเอง" (3)
ภาพงานบรรยาย "นำเสนอข่าวฆ่าตัวตายอย่างไร ไม่ทำร้ายสังคม - ครอบครัว และตัวเอง" (4)
ภาพงานบรรยาย "เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ กรณีศึกษาโครงการประชานิยม"
ภาพงานบรรยาย "เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ กรณีศึกษาโครงการประชานิยม" (2)
ภาพงานบรรยาย "อนาคตการศึกษาไทยในอาเซียน"
ภาพงานบรรยาย "อนาคตการศึกษาไทยในอาเซียน" 2
ภาพงานเสวนาหัวข้อ "รู้สิทธิก่อนซวย"
ภาพงานเสวนาหัวข้อ "รู้สิทธิก่อนซวย" 2
ภาพงานเสวนาหัวข้อ "รู้สิทธิก่อนซวย" 3
ภาพงานบรรยาย "เทคนิคการทำข่าวสืบสวนอย่างมืออาชีพ (ข่าวเจาะ)"
ภาพงานบรรยาย "เทคนิคการทำข่าวสืบสวนอย่างมืออาชีพ (ข่าวเจาะ)" 2
ภาพงานเสวนากลุ่มที่ 3 หัวข้อ "เด็กไทย ยกมือเชียร์โกง?"
ภาพงานเสวนากลุ่มที่ 3 หัวข้อ "เด็กไทย ยกมือเชียร์โกง?"2
ภาพงานเสวนากลุ่มที่ 3 หัวข้อ "เด็กไทย ยกมือเชียร์โกง?"3
 
 
Powered by Phoca Gallery