RSS
การบรรยาย "วิกฤตเศรษฐกิจโลกกับผลกระทบต่ออาเซียน" 2
ภาพการบรรยาย "ทิศทางนโยบายแรงงาน : ระบบค่าจ้างและสวัสดิการแรงงาน"
ภาพการบรรยาย "ทิศทางนโยบายแรงงาน : ระบบค่าจ้างและสวัสดิการแรงงาน"2
ภาพการบรรยาย "อนาคตไทยในอาเซียน 2015"
ภาพการบรรยาย "อนาคตไทยในอาเซียน 2015" 2
ภาพศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดมุกดาหาร
ภาพศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดมุกดาหาร (2)
ภาพ ศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2 ณ สถานีโทรภาพแห่งชาติลาว ประจำแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
ภาพ ศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2 ณ สถานีโทรภาพแห่งชาติลาว ประจำแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว (2)
ภาพ ศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2 ณ  หนังสือพิมพ์ดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ภาพ ศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2 ณ  หนังสือพิมพ์ดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (2)
ภาพศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2 ณ โครงการสื่อสร้างสุข จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2 ณ โครงการสื่อสร้างสุข จังหวัดอุบลราชธานี (2)
ภาพงานบรรยาย "เพศสภาพกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย"
ภาพงานบรรยาย "เพศสภาพกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย" (2)
ภาพงานบรรยาย "วิกฤตพลังงานกับพลังงานทางเลือก"
ภาพงานบรรยาย "วิกฤตพลังงานกับพลังงานทางเลือก" (2)
ภาพงานบรรยาย "จิตวิทยานักบริหารสื่อรุ่นใหม่"
ภาพงานบรรยาย "จิตวิทยานักบริหารสื่อรุ่นใหม่" (2)
ภาพงานการบรรยาย "ภาวะผู้นำนักบริหารสื่อ"
 
 
Powered by Phoca Gallery