• Home
  • ภาพกิจกรรม
RSS
ภาพดูงานส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ณ กลุ่มเพื่อนชุมชน และ ศูนย์วิสาหกิจชุมชน Luffala จ.ระยอง 4
ภาพดูงานส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ณ ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านจำรุง อ.แกลง จ.ระยอง
ภาพดูงานส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ณ บริษัท เคเบิล ชลบุรี เน็ทเวิร์ค จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 1
ภาพดูงานส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ณ บริษัท เคเบิล ชลบุรี เน็ทเวิร์ค จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2
ภาพงานสัมมนาวิชาการ กลุ่มที่ 3 หัวข้อ "สื่อ...กับการยั่วยุเพื่อนำไปสู่ความรุนแรง" 1
ภาพงานสัมมนาวิชาการ กลุ่มที่ 3 หัวข้อ "สื่อ...กับการยั่วยุเพื่อนำไปสู่ความรุนแรง" 2
ภาพการบรรยาย "อนาคตประชาธิปไตยไทย" 1
ภาพการบรรยาย "อนาคตประชาธิปไตยไทย" 2
ภาพการบรรยาย "พัฒนาการของปัญหาคอร์รัปชั่นในสังคมไทย"
ภาพการบรรยาย "พัฒนาการของปัญหาคอร์รัปชั่นในสังคมไทย"2
ภาพการสัมมนาวิชาการ กลุ่มที่ 4 หัวข้อ "ช่วยบอกหนู...ทำไมครูถูกฆ่า"
ภาพการบรรยาย "ทางออกกับการแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้"
ภาพการบรรยาย "ทางออกกับการแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้" 2
ภาพงานสัมมนาวิชาการ กลุ่มที่ 5 หัวข้อ "สมองตาย :หนึ่งชีวิตที่สิ้นสูญช่วยหลายชีวิตที่สิ้นหวังได้" ฯ
ภาพงานบรรยาย "หลักธรรมาภิบาลการบริหาร : องค์กรเอกชน กรณีเครือบางจาก" 1
ภาพงานบรรยาย "หลักธรรมาภิบาลการบริหาร : องค์กรเอกชน กรณีเครือบางจาก" 2
ภาพงานบรรยาย "ปัญหาสิทธิมนุษยชนในไทยและภูมิภาคอาเซียน : คนไร้สัญชาติ - แรงงานข้ามถิ่น" 1
ภาพงานบรรยาย "ปัญหาสิทธิมนุษยชนในไทยและภูมิภาคอาเซียน : คนไร้สัญชาติ - แรงงานข้ามถิ่น" 2
ภาพงานบรรยาย "นโยบายการเงินกับทิศทางเศรษฐกิจไทย"
ภาพงานบรรยาย "นโยบายการเงินกับทิศทางเศรษฐกิจไทย"2
 
 
Powered by Phoca Gallery